Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Owl under the moonlight

I made a rough sketch of an owl, some time ago.
I decided to take a look at it. 
This is the result.
It's strange, I know...
Not exactly how an owl should look like :-P
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου