Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

"Owl" wrist warmers (green)

I know summer is not the best season 
for wrist warmers :-P 
I just wanted to try knitting this shape.
This is my first pair of wrist warmers 
with an owl shape on them.
I like them :-)
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου