Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

"Morality, 
like art, 
means drawing a line 
someplace" 
~ Oscar Wilde ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου