Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013


The most beautiful people we have known
are those who have known defeat,
known suffering, known struggle, known loss and
have fought their way out of the depths.
These persons have an understanding of life
that fills them with compassion, gentleness,
and a deep loving concern.
Beautiful people do not just happen!Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013