Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

"Twenty years from now
you will be more disappointed by the things
 that you didn't do
than by the things you did do"
~ Mark Twain ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου