Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Maroon Red wall


This one is made on the wall of my best friend's bedroom. 
I made this before her wedding so this is 
something like a honeymoon bedroom for her.  
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου