Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Woollen Cap

   That's my very first effort to make a woollen cap. 
I think it wend quite well...
My model is my little cousin. 
I made sure her face will not be able to be seen but still... 
it's quite obvious she a little cutie!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου