Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Lilac braids wrist warmers

I think I said before that purples and lilacs 
are my favourite colours. 
All the purple and lilac wrist warmers I made until now 
have been given. 
So, i made these for me... and I love them!!!


Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

"CRAFT is 
Dreaming, Creating & Smiling 
even when it gives you 
Headache, Frustrates you, 
sends you crazy & 
causes you multiple 
Breakdowns"