Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Tree candle holder (work in progress)

This is something i always wanted to try. 
It sure has mistakes but that's how it always happens 
with my first efforts. 
It would look better when it'll be coloured.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου