Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Lilac braids wrist warmers

I think I said before that purples and lilacs 
are my favourite colours. 
All the purple and lilac wrist warmers I made until now 
have been given. 
So, i made these for me... and I love them!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου