Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

"CRAFT is 
Dreaming, Creating & Smiling 
even when it gives you 
Headache, Frustrates you, 
sends you crazy & 
causes you multiple 
Breakdowns"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου