Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

"We can not selectively numb emotions, 
when we numb the painful emotions, 
we also numb the positive emotions."
~ Brene Brown ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου