Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

"It simply isn't an adventure worth telling
if there aren't any Dragons."
~ J.R.R.Tolkien ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου