Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Time is like a river.
You can not touch the same water twice
because the flow that has passed
will never pass again.
Enjoy every moment of life!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου