Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

The road goes ever on and on,
down from the door where it began...
Now far ahead the road has gone,
and I must follow, if I can.
~ J.R.R.Tolkien ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου