Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

When you cry, be sure to dry your eyes cause better days are sure to come. 
And when you smile, be sure to smile wide and don't let them know what they've won. 
And when you walk, walk with pride, don't show the hurt inside because the pain will soon be gone.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου