Σάββατο, 11 Μαΐου 2013


“I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.”
 ~ J.R.R. Tolkien,
The Fellowship of the Ring ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου