Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Alannah's reflection
This one was inspired by a book, B.C. Morin's "The Kingdom Chronicles" book one "Mark of the Princess". Alannah is a fairy princess.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου