Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

“I never wish to offend, 
but I am so foolishly shy, 
that I often seem negligent, 
when I am only kept back 
by my natural awkwardness."
-Edward Ferrars-
  ~Jane Austen, Sense and Sensibility~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου