Σάββατο, 11 Μαΐου 2013“You think the dead we loved truly ever leave us? You think that we don't recall them more clearly in times of great trouble?”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ~
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου