Σάββατο, 11 Μαΐου 2013“Did you know that 'I told you so' has a brother,Jacob?" she asked cutting me off. "His name is 'Shut the hell up'.”
 ~ Stephenie Meyer,
Breaking Dawn ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου