Σάββατο, 11 Μαΐου 2013“Forbidden to remember, terrified to forget; it was a hard line to walk.”
  ~Stephenie Meyer,
New Moon ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου