Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

"Frozen" wine glass - candlestick

This is a small wine glass painted with acrylic colours. 
It has perfumed sand inside, in order to stabilise the candle.
The snowflakes on it are probably the only snowflakes 
i'm going to see,
since it never snows here where i live... :-(
Below there is a picture with the same wine glass, but empty.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου