Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

"I've never felt like i needed to change... 
I've always thought, 
'If you want someone different, 
pick somebody else.'" 
~ Melissa Ann McCarthy ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου