Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

"The truth is it's not the idea, 
it's never the idea, 
it's always what 
you do with it." 
~ Neil Gaiman ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου