Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

"For how long will you go on 
living like a robot? 
It takes courage to be real 
with your heart, yourself, and others." 
~ Yasmin Mogahed ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου