Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Deep dive

That's another one effort of mine
to paint with watercolours.
This image is not as i would like it to be.
It's definitely not what i have imagined. 
But that's ok. 
I 'll do better next time :-) 
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου