Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

"It's easy to drown 
in your own thoughts. 
Don't always believe 
everything you think." 
~ Michelle Schaper ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου