Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

"Creativity is inventing, 
Experimenting, 
Growing, 
Taking risks, 
Breaking the rules, 
Making mistakes, 
and Having fun." 
~ Mary Lou Cook ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου