Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

'Moonlight'

That's another one effort of mine
to paint with watercolours.
This one is called 'Moonlight'
and it's dedicated to the big moon of August.
I never painted a moon before,
but i always wanted to try to paint this moon. 
So... what do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου