Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

"What is creative living? 
Any life that is driven 
more strongly by 
curiosity than by fear." 
~ Elizabeth Gilbert - 'Big Magic' ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου