Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Fiery red dragon's egg pendant

This dragon's egg is approximately 2.5 cm long. 
It is able to be used as a pendant or as a charm for a bracelet.
It is made of clay and it's painted with acrylics.
That's the first tiny dragon's egg i made. 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου