Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013


"Working hard is important.
 But there is something that matters even more.
Believing in yourself!!!"
~ Harry Potter (The order of Phoenix) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου