Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013


"Go boldly and honestly through the world.
Learn to love the fact that
there is nobody else quite like you!"
~ Daniel Radcliffe ~ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου