Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

"Normal is an illusion. 
What is normal for the spider 
is chaos for the fly." 
~Morticia Addams ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου