Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Clown CD

 This Clown is a product of teamwork. The staff members of the kindergarten where i work, joined in and helped. Our headmistress was using the hot glue to put the pieces together. She burned her hands multiple times.
 The Clown came out to be much more beautiful than we expected 
:-)
We made one for each kid and a few extra :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου