Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

"A man that flies from his fear 
may find that 
he has only taken 
a short cut to meet it." 
~ J.R.R. Tolkien ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου