Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Easter Candle 040

Another new thing i've done this year
is using my own constructions
to decorate some of my candles.
This little octopus is a good example.
It's made with the crochet hook.
I also made some charms.
So... what do you think???

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου