Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Tropical mug

You know how much I love
painting on mugs.
This was a kind of mug
I've never painted on before.
It's a clear mug. It has no colour.
That was really fun!!!
So... what do you think???
I try not to paint all the way up
to the lip of the mug.
I want that part to remain clean
so I can use the mug later :-)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου