Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

"Carry out a random act of kindness, 
with no expectation of reward, 
safe in the knowledge that one day 
someone might do the same for you." 
~ Princess Diana ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου