Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

"The kiss" (censored)

I made this sketch a long time ago. 
It's one of those that need to be censored in 
order to be published. 
Drawing complexes of people was never my strong point, 
but i think this one is done quite well.
With Valentine's day approaching, 
I think this picture is in the mood of the days :-D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου