Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Valentina

Valentina is a young lady dressed for Valentine's day.
Personally, i don't really like this day. 
Those in love are getting mad 
and those who are single are feeling even more lonely :-( 
But that's just my opinion.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου