Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Easter Candles (codes 019 and 020)

Code 019. 
This candle is decorated with a lovely wooden rabbit.
Code 020.
This candle is decorated with a Poppy and dried leaves. 
I glued them on the candle one by one.
I burned my hands badly, but i don't care. 
I like this candle very much.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου