Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Easter Candle code 033

Code 033.
This Easter candle is decorated with a cross.
The cross is made of cinnamon sticks and it is decorated with coffee beans.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου