Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

"We don't stop playing 
because we grow old. 
We grow old 
because we stop playing." 
~ George Bernard Shaw ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου