Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

 
The thing about falling in love, is that if you do it right,you never have to hit the ground.
~ Kendall Lepitzki ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου