Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013


In our life there is a single colour, as on an artist's palette,
which provides the meaning of life and art. It is the colour of love.
~ Marc Chagall ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου