Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013


Knowing a person is like music.
 What attracts us to them is their melody, 
and as we get to know who they are, 
we learn their lyrics.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου