Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

"The greatest prison people live in ,
is the fear of what other people think."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου