Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

No one who is living their dreams
started out perfect.
They just didn't quite
when failure was the result of their efforts.
~ Simon Zingerman ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου